Blog

Článek z 10/6/2023

Návod na chov tropických brouků: Zlatohlávci díl 3.

Vajíčka


Po určité době, kdy se brouci spářili, začnou klást samice vejce. Toto období může trvat několik dní až měsíců, záleží na druhu a chovných podmínkách. Většina druhů klade vejce až na dno nebo do středu substrátu. Čím větší je hloubka substrátu, tím vhodnější jsou podmínky pro zdárný vývoj vajíček (stabilnější teplota a vlhkost). Vajíčka mají kulový či oválný tvar a mohou mít různou barvu od čistě bílé, přes nažloutlou až po hnědou. Velikostí se samozřejmě liší dle druhů. U velkých druhů jako jsou např. mecynorrhiny měří několik milimetrů, zatímco u drobnějších druhů jako jsou např. smaragdesthes jsou při běžném pohledu téměř nepostřehnutelná.

Pareni imag

Brzy po spáření začne samička vyhledávat vhodné místo pro kladení vajíček

Vajicka

Vajíčka jsou uložena obvykle hluboko v substrátu

Larvy


Po několika týdnech můžete opatrně začít hledat v substrátu vajíčka a mladé larvy. S vajíčky a mladými larvami manipulujte zvlášť opatrně, jsou velmi křehké a snadno dojde poškození nebo úhynu. Po narození má larva v porovnání s tělem velkou hlavu, v této době je velmi zranitelná. Vyplatí se tyto larvy ponechat ještě asi dva týdny v substrátu, kde se vylíhly, pak je můžeme bezpečně přemístit do chovných nádob. Larvy ve svém vývoji procházejí třemi vývojovými stádii běžně označovanými jako L1-L2-L3, při přechodu do dalšího instaru se larva vždy svlékne ze současné pokožky a jeí hlava se proporcionálně značně zvětší. V těchto obdobích je larva snadno zranitelná neboť se nemůže jakkoliv bránit poznáte ji velmi snadno podle nepřiměřeně velké hlavy, která má bílou barvu.

Mnoho chovatelů upřednostňuje chov larev odděleně a to ze dvou důvodů: aby se zamezilo ztrátám larev při občasném kanibalismu a aby mezi sebou nemusely larvy soutěžit o potravu. Tím zajistíme růst do maximální velikosti imag. Některé druhy však prospívají lépe, chováme-li jejich larvy v malých skupinkách. Při přemisťování larev do chovných nádob je dobré přidat k čerstvému substrátu i malé množství již spotřebovaného materiálu, který obsahuje mikroorganismy napomáhající konzumovat nový substrát. Další možností je přidat do substrátu malé množství vysoce proteinových látek (např. granule pro psy, sušené krmení pro rybičky), které dodá larvám dostatek kvalitní výživy. Větší larvy lze také zdárně přikrmovat menšími larvami jiných druhů, což je v přírodě běžným jevem. Je prakticky odzkoušené, že přikrmované larvy produkují větší imaga než larvy živící se výhradně čistým chovným substrátem. Přikrmovat lze též ovocem nebo zeleninou, mrkví, listy salátu. Pro většinu druhů jsou vhodná jablka, jsou výživná a nekazí se tak rychle. Pozor, dáte-li do substrátu příliš mnoho příkrmu, přemnožíte tím roztoče a nežádoucí bakterie. Larvy je vhodné přikrmovat ve všech třech vývojových stádiích (instarech), jinak je prakticky nemožné dosáhnout maximální velikosti imag.

Larvy L1 L2 L3

Amaurodes passerini - larvy ve stadiích L1, L2, L3

Cerstva larva

Čerstvě svléklé larvy mají bílou hlavu a jsou velmi zranitelné

Kukly


Většina larev zlatohlávků ukončí svůj larvální vývoj během několika měsíců(u velkých nosorožíků a roháčů může proces trvat i několik let). Jakmile larva dosáhne určité velikosti, přestane konzumovat substrát a započne výstavbu kokonu, který je tvořen převážně okolním substrátem a vlastními výměšky. Není na škodu přimáchat do substrátu menší množství písku neboť kokony jsou pak mnohem pevnější (některé druhy toto vyloženě pořadují např. Cheirolasioa burkei). Funkcí kokonu je ochránit larvu, která se připravuje na přeměnu v kuklu a posléze i brouka, před nepřáteli a negativními vlivy okolí.

Při manipulaci se substrátem v období budování kokonů buďte zvlášť opatrní, abyste nedokončené kokony nepoškodili. Mnoho larev v tomto stadiu již není schopno škody napravit a hynou. Použijete-li k chovu larev průhledné nádoby (skleněné nebo plastové), můžete skvěle pozorovat přeměnu larvy v brouka u těch druhů, které při stavbě kukly využívají již hotové stěny (např. Pachnoda) nebo dna (Dynastinae) k tvorbě komůrek. Jiné larvy budují celé kukly uprostřed substrátu (např. Eudicella). Při manipulaci s kuklami buďte velmi opatrní, jsou velmi křehké a snadno se poškodí. Jakmile se všechny larvy zakuklí, není již nutná další výměna substrátu ani přikrmování. Období kukly je v závislosti na druhu různě dlouhé (4 týdny až několik měsíců). Obecně platí, že čím větší druh chováme, tím delší jsou jednotlivá období vývoje.

Kokon

Kokon druhu Mecynorrhina ugandensis

Larva pred kuklenim

Larva rodu Eudicella těsně před kuklením

Imaga


Po úspěšné přeměně kukly na dospělé imago tato zůstávají ještě nějaký čas v kokonech. Toto období je důležité pro správné utvoření a vyschnutí křídel a vnějšího skeletu. Vřele doporučuji nevyndávat imaga z kokonů a nechat je tam až do doby kdy sami kokon opustí (hrozí deformace a také velmi často a brzy hynou). Imaga zlatohlávků žijí o relativně krátkých dob (např. Ranzania pouze okolo jednoho měsíce) až po několik let (např. některé Protaetie), ale obvyklá doba u běžně chovaných druhů se pohybuje okolo 3-6 měsíců. Chovámeli imaga při vyšších teplotách jsou zpravidla aktivnější, ale dříve hynou. Imaga chováme zpravidla v chovných párech, nebo menších skupinách např. 1 samec a 2-3 samice. nebo 2 samci a 4 samice. Chov většího množství brouků v jedné chovné nádrži z vlastní zkušenosti nemůžu doporučit, neboť samci spolu neustále zápasí o samičky a jsou tak rušení od páření, navíc je mnohem větší riziko poškození již nakladených vajec.

Smaragdesthes

Smaragdesthes jdou chovat bezproblémově ve velkých skupinách

Par Mecynorrhina ugandensis

Pár brouků Mecynorrhina torquata vypadá v insektáriu impozantně