Blog

Článek z 9/6/2023

Návod na chov tropických brouků: Zlatohlávci díl 2.

Světlo a teplo


Většina brouků vyžaduje teplotu 22-27°C. Brouci nesnášejí nízké teploty, při jejím radikálním snížení jejich aktivita klesá, někteří umírají. Nebezpečné však může být i přehřátí. Některé náročnější druhy vyžadují dokonce občasné kolísání teploty, aby se zdárně dokončil jejich rozmnožovací cyklus (zpravidla druhy pocházející z vyšších nadmořských výšek). Umělé světlo je velmi důležité pro dodržování normálního denního režimu, hlavně zlatohlávci vyžadují denně světlo cca 10 hodin. Pro nosorožíky a roháče není nutné přisvětlovat, jejich imaga jsou aktivní hlavně za soumraku a v noci. Jako umělý světelný zdroj skvěle poslouží zářivka nebo slabší žárovka. Tento světelný zdroj vám rovněž pomůže udržovat mírně vyšší teplotu než je běžná pokojová.

Teplomer

Teploměr vám pomůže regulovat teplotu v okolí

Zarivka

K osvětlení postačí i obyčejné zářivky nebo žárovky. Umístěte je ale vně terárií.

Vlhkost


Substrát je třeba udržovat vlhký, ale ne mokrý. Lehce toho dosáhneme postřikovačem květin, který zakoupíme v květinářství, domácích či zahrádkářských potřebách. Před použitím se ujistěte, že postřikovač nebyl použit k chemickému postřiku, tím byste přímo ohrozili larvy i brouky. Voda přímo z vodovodu není příliš vhodná díky vysokému obsahu chloru, proto ji raději nechejte odstát nebo používejte dešťovou vodu. Optimální vlhkost substrátu lze poznat jednoduchým způsobem: vezměte navlhčený substrát do ruky a stiskněte, musíte cítit vlhkost, ale materiál se nesmí slepit do koule ani z něj nesmí téct voda. Různé druhy požadují různou vlhkost danou jejich přirozeným biotopem. Občas je možné pozorovat imaga jak pijí vodu z kapiček na stěnách terárií

Vetraci mrizka

Větrací mřížka na insektáriu ventiluje vzduch i vlhkost

Postrikovac

Postřikovač pomůže zvlhčovat vzduch i substrát v insektáriu

Potrava


Většinu imag scarabaeidů je možno krmit měkkým ovocem, např. zralými banány. Některé druhy vyhledávají i zralá jablka, broskve nebo fíky. Potravu je nutné měnit jednou denně, neboť se v teráriu při vysoké teplotě a vlhkosti rychle kazí a to podporuje přemnožení roztočů. Přikrmovat můžeme i medem, pivem, některé druhy bílým jogurtem. Někteří chovatelé obohacují potravu také o proteiny obsažené např. v potravě pro akvarijní rybičky - stačí nadrobit. Vynikající alternativou jsou speciální, nutričně vysoce výživné džemy pro brouky, tzv. "jelly", ty mají celou řadu výhod: krom výživné hodnoty se rychle nekazí a nelákají roztoče ani mušky octomilky. Doporučuji potravu nepokládat přímo na substrát, ale na nějaké misky či vyvýšená místa kvůli nebezpečí přemnožení roztočů.

Prazdne terarium

Banány - nejčastěji používaná potrava, bohužel je nutno je měnit každých 24 hod.

Terarium s krmitkem

Med - vynikající zpestření potravy vyhovující mnoha druhům

Chovný substrát


Existuje jednoduchá technika přípravy chovného substrátu pro brouky Cetonidae, Dynastinae a Lucanidae. Směs tvoří dvě složky: zetlelé listí a ztrouchnivělé dřevo. Poměr vlhkost použitého materiálu se liší v závislosti na chovaném druhu, hodně záleží i na osobních zkušenostech chovatele a jeho vlastním speciálním receptu.

Ještě než si pořídíte nějaká imaga nebo larvy, je vhodné vytvořit si odpovídající zásobu chovného substrátu (dále jen substrát), který je směsí ztrouchnivělého dřeva listnatých stromů a jejich listím ve vysokém stadiu rozkladu (lesní hrabanka). Ztrouchnivělé dřevo může mít různé zabarvení způsobené mikroorganismy jež se podílejí na jeho rozkladu.

Tyto materiály obvykle nenajdeme v přírodě v ideální konzistenci, a proto je nutné je před dalším použitím zpracovat. Zpravidla postačí nadrtit je na jemnější části. Drtit můžete ručně (což je fyzicky i časově nesmírně náročné), nebo si pořídit nějaké zařízení které tuto práci obstará za vás (např. drtič zahradního odpadu, starý mixér, řeznický cutter nebo něco podobného).

Ztrouchnivělé dřevo lze použít z padlých kmenů, větví a kořenů listnatých stromů, které je již dostatečně rozložené vlivem hub a mikroorganismů. Pro chov listorohých brouků je vhodné dřevo tlející mnoho let. Čerstvé dřevo je proto zcela nevhodné. Nejvhodnější je buk, dub a další listnaté dřeviny, jejichž dřevo je tvrdé. V žádném případě se nesmí používat dřevo jehličnatých stromů, neboť obsahuj látky pro larvy toxické. Proto je bohužel nemožné používat materiál z většiny komerčně využívaných lesů kde je kladen důraz na rychlost růstu dřevin na úkor kvality. Máte-li přístup ke kvalitním dřevěným pilinám nebo hoblinám, můžete je použít také, ale před použitím je musíte odpovídající čas kompostovat. Mnohem dostupnější a snáze zpracovatelné je zetlelé listí. Lze použít listí většiny stromů, v našich podmínkách se nejlépe osvědčilo listí bukové a dubové. Dají se použít listy spadané před pár měsíci, ale mnohem lepší je použít vrstvu hrabanky starou již několik let. Co se týče zlatohlávků v drtivé většině jim postačuje nadrcená listovka s menší příměsí zetlelého dřeva v poměru cca 4:1.

Hrabanka s vodou

Nadrcená hrabanka přinesená z lesa bývá obvykle málo vlhká a musí se přivlhčit.

Vlhceni hrabanky

Pozor na převlhčení hrabanky. Při stisku hrsti substrátu z něj nesmí téct voda