Pagekon řasnatý

(Correlophus ciliatus)

Rozmnožování


Rozmnožování je jednou ze základních životních potřeb všech živých tvorů, nejinak je tomu i u pagekonů. Pagekon řasnatý je velmi snadno rozmnožitelný druh ještěra, odchov při dodržení několika jednoduchých pravidel zvládne téměř každý.


Páření v umělém chovu může probíhat prakticky během celého roku, toto však není žádoucí protože nedává samičkám šanci se z náročné gravidity a kladní vajec vzpamatovat. Ideální je pokud se pokusíme napodobit přírodu a v zimních měsících necháme samice oddělené od samců a při mírně nižších teplotách. Toto období jim poskytne čas na odpočinek a nabrání nových tělesných zásob na nadcházející sezónu.


Pagekn řasnatý vejce

Pagekoni řasnatí snáší obvykle 2 vejce, vyjímečně jen jedno.

Pagekon řasnatý snůška

Zdravé vejce má bílou barvu, pravidelný tvar a je pevné.

Samci jsou velmi náruživí a nustále se snaží se samicemi pářit, to je i hlavní důvod proč se chovají pagekoni řasnatí ve skupinkách 1 samec a 2-4 samice. Vlastní spáření je poměrně rychlé a poěrně agresivní. Samec se sznaží chechtavými zvuky okouzlit samičku a ve vhodné chvíli se jí zakousne do zátylku (někdy mají menší samci problém takto znehybnit samičku a vlivem velké tělesné disproporce ke spáření nedojde) a následně dojde k vlastnímu spáření. Celá akce trá obvykle jen pár minut.


Zhruba 25-30 dní po spáření se samice pokusí snést jedno nebo dvě vejce (obvykleji), k tomu potřebuje mít připravené kladiště. KLadištěm může být vyšší hromádka vlhkého substrátu, uměle připravené kladiště v podobě nějaké hlubší krabičky, nebo klidně i květináč s živou květinou.


Pagekon řasnatý označená vejce

Při ukládání vajec do inkubačního substrátu je dobré si označit vršek vajec v pozici jak byly nalezeny.

Inkubátor

Inkubátor vám zajistí pohodlné líhnutí vajíček při kontrolované teplotě.

Inkubace


Vajíčka můžeme inkubovat třemi jednoduchými metodami:


  • Ponechání v teráriu - Přírodní varianta. Vajíčka lze ponechat přímo v teráriu, tak jak je samička nakladla. Při této metodě je poněkud těžší pohlídat přiměřenou vlhkost substrátu, aby nevyschnul nebo se nepřemokřil, obojí vede ke zničení vajec. Po narození se musí mláďata odchytit a přemístit, neboť by je dospělí mohli sežrat.


  • Inkubace v uzavřené krabičce vně terária při pokojové teplotě - Tuto metodu praktikuje mnoho chovatelů. Vajíčka se pouze přemístí do uzavřené krabičky s předem připraveným vlhkým substrátem a ponechají se inkubovat pouze při běžných pokojových teplotách. Výkyvy teplot mohou občas zapříčinit smrt vajec.


  • Inkubátor - Asi nejlepší metoda, kdy jsou vejce inkubována v inkubátoru při předem stanovené a regulované teplotě. Nejvyšší procento úspěšnosti při líhnutí.Mláďata se líhnou přibližně po šedesáti dnech, ale občas nastanou případy, že inkubace trvá i 120 dní. V případě inkubace v inkubátorech musíte vajíčka umístit do krabiček vystlaných vhodným materiálem nejpozději do 24 hodin, poté se utvoří ve vajíčku terčík plodu a případné otočení vajíčka by mělo za následek smrt plodu. Po přemístění s vejci již raději nijak nemanipulujeme.


Ne vždy jsou všechna vajíčka oplodněná, což lze poznat prosvícením vejce baterkou. Neoplodněná vejce se po čase začnou propadat a tvoří se na nich plísně, taková vejce při pravidelných kontrolách raději odstraňte. Pozor na vodu jež by mohla na vejce kápnout z víčka krabičky, jakákoliv přemíra vlhkosti vede ke smrti vejce.


Prosvícené vejce

Při prosvícení vejce můžeme už pár hodin po snesení vidět formující se terčík plodu.

Pagekon řasnatý mládě

Mláďata pagekonů jsou ihned po narození čilá.

Mláďata


Mlďata pagekonů jsou po narození velmi čilá a mohou velmi brzo přijímat potravu. Z krabiček s vejci je vhodné je zavčas odstranit, protože svojí čilostí často převracejí ostatní vejce a mohlo by tak dojít k jejich poškození.


Mláďata přemísťujeme do chovných boxů, které by měly být o dost menší než terária pro dospělé jedince, Mladí chameloni začínají přijímt potravu velmi brzy a doporučuje se rozkrmovat octomilkami (ty však neobsahují mnoho živin, jsou spíš vhodné ptoto, aby si mláďata osvojila lov), případně mikrocvrčkami. Terárium s mláďaty aspoň 1x denně rosíme.


Potravu postupně přizpůsobujeme velikosti narůstajících mláďat, neměla by být větší, než je vzdálenost mezi jejich očními bulvami. Mláďata jsou velmi žravá a krmíme klidně i několikrát denně co dokáží sníst (a toho může být překvapivě velmi mnoho).